Wat doe ik?

Methodieken

Motivational interviewing of Motiverende Gespreksvoering

Het weten wat goed zou zijn is vaak nog niet genoeg om gedragsverandering in gang te zetten, evenmin als dreigen, bang maken of omkopen.
Motiverende gespreksvoering is een methode die is afgeleid van de cliënt-centered therapie van Carl Rogers. Het is een methode die ingezet kan worden voor het in gang zetten van gedragsverandering bij cliënten met een ambivalentie t.a.v. nieuw gedrag. (wel willen en weten dat het beter is, maar er niet toe kunnen komen)