Wat doe ik?

Enneagram

Enneagram Het enneagram is een model van psychologische ontwikkeling. Over hoe en wanneer het enneagram is ontstaan, is niet veel bekend. Het is volgens sommigen al een eeuwen oud model. Vrijwel zeker is dat verschillende soefi-broederschappen aan het eind van de Middeleeuwen de kennis van het enneagram al hebben uitgewerkt.
Het enneagram omschrijft negen persoonlijkheidstypen, elk type met de eigen drijfveren en valkuilen, met sterke en zwakke kanten en met typerende gedragspatron.

Binnen het enneagram is het uitgangspunt dat ieder mens zich vanaf de geboorte een overlevingsstrategie aanleert om zich te kunnen handhaven in de wereld. Er zijn terugkomende gedragspatronen te herkennen.

Het enneagram is vooral een spiritueel ontwikkelingsmodel. Op zichzelf vertelt het type ons niets over het leven van de betrokkene- over zijn specifieke geschiedenis, intelligentie, talenten, eerlijkheid, integriteit, karakter of vele andere factoren.
Maar het vertelt weldegelijk wat over hoe we naar de wereld kijken, de soorten keuzes die we maken, waarden die we erop na houden, wat ons motiveert, hoe we op mensen reageren en hoe we ons gedragen onder stress.
In het enneagram is het uitgangspunt dat de zwakke kant en slechte eigenschappen geaccepteerd worden. Vanuit bewustwording, acceptatie en doorleving kan de mens leren deze kanten van zichzelf te hanteren en groeien naar zijn essentie.

Door middel van het type-interview is op een snelle manier het enneagramtype vast te stellen met bijbehorende kwaliteiten, valkuilen en gedragspatronen. Het eigen gedrag wordt inzichtelijk gemaakt wat vaak fijn is om de (aangeleerde) kwaliteiten te verbeteren en valkuilen te vermijden.